Algemeen

De gemeente Nunspeet vindt bewustwording van ontwikkelingssamenwerking een must voor haar inwoners. Via de NEON (Nunspeet En ONtwikkelingssamenwerking), een overlegplatform van verschillende organisaties, wordt hier invulling aan gegeven. Door de krachten te bundelen is het mogelijk dat de NEON jaarlijks 2 projecten uitvoert. Ervaringen over acties worden uitgewisseld, waar nodige helpen de organisaties elkaar. Al met al een unieke situatie in Nederland!

Projecten 2017

Renovatie eetzaal en keuken van basisschool en slaan 5 waterputten Oekraïne

Doel; opknappen van eetzaal en keuken om school open te houden en slaan van 5 waterputten voor schoon water in tijden van droogte. Lees meer

Tractor en landbouwwerktuigen voor arme boeren in Armenië

Doel: investeren in tractor en landbouwwerktuigen om honger en armoede te bestrijden in afgelegen regio Torfavan in Armenië. Lees meer

Acties

Om de gelden bijeen te krijgen wordt een aantal acties gehouden.

Flessenactie

Zowel bij Alstatiegeldflesbert Heijn als de Jumbo in Nunspeet hebben het eerste kwartaal van 2017 statiegeld bussen gestaan voor NEON.

Albert Heijn en Jumbo bedankt voor jullie medewerking, we hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie steun mogen rekenen!