Algemeen

De gemeente Nunspeet vindt bewustwording van ontwikkelingssamenwerking een must voor haar inwoners. Via de NEON (Nunspeet En ONtwikkelingssamenwerking), een overlegplatform van verschillende organisaties, wordt hier invulling aan gegeven. Door de krachten te bundelen is het mogelijk dat de NEON jaarlijks 2 projecten uitvoert. Ervaringen over acties worden uitgewisseld, waar nodige helpen de organisaties elkaar. Al met al een unieke situatie in Nederland!

Projecten 2018

Bouw van een kinderdagverblijf in Nairobi, Kenia

Het project waar wij als GAiN uw aandacht voor vragen betreft het realiseren van een kinderdagverblijf (daycare) dat toekomstbestendig is en waarin een goed pedagogisch en didactisch klimaat heerst zodat jonge kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Lees meer

HELPT U MEE AAN VAKONDERWIJS IN AFRIKA?

Een 3-jarige vaktraining voor 35 leerlingen. Na deze vaktraining en de bijbehorende stage is er voor 35 mensen perspectief op een baan en dus een kans op een betere toekomst.. Lees meer

Acties

Om de gelden bijeen te krijgen wordt een aantal acties gehouden.

Flessenactie

Zowel bij Alstatiegeldflesbert Heijn als de Jumbo in Nunspeet worden ook in 2018 statiegeld bussen geplaatst voor NEON.

Albert Heijn en Jumbo bedankt voor jullie medewerking!