NEON komt met 2e Millenniumkrant

Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg NEON, is een overlegplatform van tien lokale organisaties en de gemeente Nunspeet voor ontwikkelingssamenwerking. NEON heeft de laatste drie jaar een forse groei meegemaakt.

nunspeet dorpskerkNEON ontvangt vanaf 2012 voor haar projecten geen rijkssubsidie meer en is dus aangewezen op eigen fondswerving en de subsidie van het gemeente Nunspeet. Jaarlijks draagt de gemeente Nunspeet 0,45 euro per inwoner. U kunt als inwoner of als bedrijf in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een gift overmaken naar NEON (bankrek.nr. 38.75.12.020) als u de collectebus afgelopen week heeft gemist.

Tweede uitgave
NEON verzorgt met de gemeente Nunspeet een tweede uitgave van de Millenniumkrant. De uitgave wordt verspreid in de vier dorpskernen. Inwoners van het buitengebied kunnen de krant bij de informatiehoek in het gemeentehuis afhalen.

Werkgebied
De Millenniumkrant oktober 2011 belicht het werkgebied van de NEON-partners, de agrarische projecten 2010/2011 in Oekraïne (Stichting Diaconea) en Burkina Faso (Woord & Daad). Tevens worden de achtergronden van de NEON-projecten 2012/2013 in Zuid-Soedan (Stichting Barnabas) en Kameroen (Stichting Support Batibo). Voor de puzzelliefhebbers is er een leuke puzzel. Tien winnaars ontvangen een leuke authentiek cadeau uit de projectlanden.