NEON expositie in Nunspeet

Op maandagmiddag 21 augustus 2017 zal burgemeester van de Weerd in het gemeentehuis van Nunspeet een expositie openen van Stichting NEON. Negen stichtingen in Nunspeet die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en binnen NEON intensief samenwerken.

Centraal tijdens de expositie staat het werk van Stichting Diaconea en Stichting Mensenkinderen.

Stichting Diaconea zet zich in voor de Romagemeenschap in Mukachevo (Oekraïne) . De school, met bijbehorende keuken en eetzaal, is nodig aan renovatie toe. De huidige situatie is zo slecht dat deze is afgekeurd door de overheid en zou sluiting van de school tot gevolg hebben. De school is echter heel belangrijk voor de Romagemeenschap en door over te gaan tot renovatie kan deze school open blijven. Daarnaast zullen er in vijf Romadorpen waterputten geslagen worden, zodat goed en veilig drinkwater gegarandeerd kan worden ook in tijden van droogte.

Stichting Mensenkinderen vraagt steun voor de aanschaf van landbouwwerktuigen in een aantal dorpen in Armenië. De oude werktuigen voldoen bij lange na niet aan de eisen die eraan worden gesteld. Gevolg is dat zaai- en pootgoed te laat in de grond komen, waardoor oogsten deels mislukken. In plaats van winst te maken lijden de boeren alleen maar verlies. Door goede werktuigen te gebruiken kan het verschil gemaakt worden en bijdragen aan hogere opbrengsten van de oogst.

In de aansluitende week van 28 augustus zal in de gehele gemeente Nunspeet de jaarlijkse collecte van NEON zijn. Het doel is om voor beide genoemde stichtingen geld in te zamelen. Ook dit keer zal de gemeente Nunspeet de opbrengst verdubbelen.