Author Archives: Michiel Schutte

NEON wordt stichting

Het platform NEON is in 2017 een stichting geworden en dit biedt grote voordelen! Stichting Neon heeft een eigen KvK nummer en acties van de afzonderlijke stichtingen kunnen nu via de gezamenlijke NEON stichting makkelijker worden gehouden. Tevens kan NEON als stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst aanvragen. Dit heeft voor de stichting en de donateurs een aantal voordelen.

 

Huis aan huis collecte voor NEON

Huis aan huis collecte in Nunspeet voor NEON

CollecteweekIn de week van 28 augustus t/m 2 september vindt de jaarlijkse collecte van NEON weer plaats. De opbrengst van deze collecte wordt door de gemeente Nunspeet met 100% word verhoogd!

Negen stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking werken in Nunspeet samen onder de naam van NEON. (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking).

De collectedoelen zijn dit jaar Stichting Diaconea en Stichting Mensenkinderen. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 1 september is in de hal het gemeentehuis van Nunspeet de expositie te zien van NEON, met uitleg over hun werk wereldwijd.

 

NEON expositie in Nunspeet

Op maandagmiddag 21 augustus 2017 zal burgemeester van de Weerd in het gemeentehuis van Nunspeet een expositie openen van Stichting NEON. Negen stichtingen in Nunspeet die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en binnen NEON intensief samenwerken.

Centraal tijdens de expositie staat het werk van Stichting Diaconea en Stichting Mensenkinderen.

Stichting Diaconea zet zich in voor de Romagemeenschap in Mukachevo (Oekraïne) . De school, met bijbehorende keuken en eetzaal, is nodig aan renovatie toe. De huidige situatie is zo slecht dat deze is afgekeurd door de overheid en zou sluiting van de school tot gevolg hebben. De school is echter heel belangrijk voor de Romagemeenschap en door over te gaan tot renovatie kan deze school open blijven. Daarnaast zullen er in vijf Romadorpen waterputten geslagen worden, zodat goed en veilig drinkwater gegarandeerd kan worden ook in tijden van droogte.

Stichting Mensenkinderen vraagt steun voor de aanschaf van landbouwwerktuigen in een aantal dorpen in Armenië. De oude werktuigen voldoen bij lange na niet aan de eisen die eraan worden gesteld. Gevolg is dat zaai- en pootgoed te laat in de grond komen, waardoor oogsten deels mislukken. In plaats van winst te maken lijden de boeren alleen maar verlies. Door goede werktuigen te gebruiken kan het verschil gemaakt worden en bijdragen aan hogere opbrengsten van de oogst.

In de aansluitende week van 28 augustus zal in de gehele gemeente Nunspeet de jaarlijkse collecte van NEON zijn. Het doel is om voor beide genoemde stichtingen geld in te zamelen. Ook dit keer zal de gemeente Nunspeet de opbrengst verdubbelen.