Category Archives: Kameroen

Bezoek uit Kameroen

Samuel Fon en Sylvester Tanyi  waren op 21 augustus 2014 op bezoek bij burgemeester Van Hemmen. Ze werden vergezeld door Gerdy en Wim Weustink en Diny Wolbrink, bestuursleden van Stichting Support Batibo Kameroen. Ook de voorzitter van de NEON, Johan van Ouwendorp, was aanwezig.

20140821 NEON bezoek uit Kameroen - kleinDe gemeente Nunspeet verstrekte middels de NEON € 6000,- subsidie aan genoemde stichting. Hiermee werd een groot deel van het gezondheidscentrum in het dorp Guzang gerenoveerd.

De heren Fon en Tanyi brachten rapport uit over het verloop van de renovatie en dankten de burgemeester en de gemeente Nunspeet voor de financiële bijdrage. De heer van Hemmen was zeer geïnteresseerd in het verhaal. Hij dankte hen voor hun uitvoerige uitleg en zei verheugd te zijn dat het project geslaagd is.

Nieuwe NEON samenstelling

neon-kleuren-achtergrondTwee stichtingen hebben zich aangesloten bij NEON; Stichting GAiN (Global Aid Network) en stichting mensenkinderen. Daarmee heeft NEON momenteel tien netwerkleden. Stichting SBK nam afscheid. 

Stichting GAiN
GAiN bestaat zes jaar en Nunspeter Jan Boonen is namens GAiN verantwoordelijk voor projecten in Oekraïne. GAiN heeft vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, ontwikkelingshulp, noodhulp en Water for Life. Lees meer >>>

Stichting Mensenkinderen
Stichting Mensenkinderen heeft zich onlangs in Nunspeet gehuisvest op de hoek van de Laan en Eperweg. Ruim tien jaar biedt Mensenkinderen praktische en geestelijke hulp aan de allerarmsten in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Lees meer >>>

SSBK
Ook werd er afscheid genomen van de stichting SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). De stichting heeft het moeder- en Kindproject in Kameroen afgerond met de verbouwing van het gezondheidscentrum. Lees meer >>>

Financiële ondersteuning van NEON aan SSBK

Onlangs heeft de NEON (Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking) € 6.000 overgemaakt aan de SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). Het bedrag is bestemd voor een Moeder- en Kindproject in Kameroen. Om voor dit geld in aanmerking te komen moest de stichting aan de voorwaarde voldoen eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen. En dat is gelukt.

kama moeder kindZo werd er een Benefietconcert georganiseerd in Hulshorst en presentaties gegeven aan vrouwengroepen. Verschillende mensen vulden “het spaarvarken”. Een mooi bedrag is binnengebracht met de statiegeldbonnen in diverse supermarkten. Ook werden er op vrijmarkten huisgemaakte producten verkocht met de logo’s van SSBK en NEON erop. Met deze acties is bekendheid gegeven aan het Moeder- en Kindproject en werd het bedrag van € 6000 bereikt. De bestuursleden van de SSBK en de Kameroeners zijn blij met de bijdragen. Zij danken de vele sponsors en de gemeente Nunspeet. Vorig jaar kon met financiële steun van sponsors het gezondheidscentrum uitgebreid worden met een hal. Nu kan het bestaande gebouw grondig gerenoveerd en heringericht worden, waarna de ruimtes beter geschikt zijn voor consultatie, zwangerschapscontroles, bevallingen en eenvoudige behandelingen. Want: een optimaal geoutilleerd gezondheidscentrum is voorwaarde voor adequate gezondheidszorg en kan bijdragen aan het terugdringen van sterfte onder zwangeren en kinderen.

Binnenkort reist Diny Wolbrink weer naar Kameroen en zal de staf en medewerkers van het gezondheidscentrum spreken. Ongetwijfeld zal zij het over de acties en financiële bijdragen van de Nunspeetse bevolking hebben.