Category Archives: Project

Vlaaienactie voor Roemeens drinkwater project

20141105 vanille-rijstevlaai Ieder jaar voert NEON een gezamenlijke actie voor een project. In 2014 is het project van de Bonus Pastor Foundation uitgekozen, een Roemeens project, om bij een verslavingskliniek een goede drinkwatervoorziening te realiseren.

Om het geld bij elkaar te krijgen is een vlaaienactie georganiseerd. Door een heerlijke vlaai te bestellen, kunt u smullen en gaat er geld naar dit Roemeense doel. Er zijn drie soorten vlaaien te koop: kersen-, appel/kruimel- en rijstevlaai in twee formaten. Een hele vlaai kost tien euro, een halve vlaai kost zes euro.

Bestel uw bestelling direct vóór 10 november via: 06-53862534 (graag na 18 uur) of per e-mail: vlaaienactienunspeet@gmail.com. Vlaaien kunnen afgehaald en betaald worden op vrijdag 14 november van 19.00 – 21.00 uur of zaterdag zaterdag 15 november van 10.00 – 12.00 uur bij de kerk aan de Meester Drostweg 10 in Nunspeet.

Bezoek uit Kameroen

Samuel Fon en Sylvester Tanyi  waren op 21 augustus 2014 op bezoek bij burgemeester Van Hemmen. Ze werden vergezeld door Gerdy en Wim Weustink en Diny Wolbrink, bestuursleden van Stichting Support Batibo Kameroen. Ook de voorzitter van de NEON, Johan van Ouwendorp, was aanwezig.

20140821 NEON bezoek uit Kameroen - kleinDe gemeente Nunspeet verstrekte middels de NEON € 6000,- subsidie aan genoemde stichting. Hiermee werd een groot deel van het gezondheidscentrum in het dorp Guzang gerenoveerd.

De heren Fon en Tanyi brachten rapport uit over het verloop van de renovatie en dankten de burgemeester en de gemeente Nunspeet voor de financiële bijdrage. De heer van Hemmen was zeer geïnteresseerd in het verhaal. Hij dankte hen voor hun uitvoerige uitleg en zei verheugd te zijn dat het project geslaagd is.

Financiële ondersteuning van NEON aan SSBK

Onlangs heeft de NEON (Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking) € 6.000 overgemaakt aan de SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). Het bedrag is bestemd voor een Moeder- en Kindproject in Kameroen. Om voor dit geld in aanmerking te komen moest de stichting aan de voorwaarde voldoen eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen. En dat is gelukt.

kama moeder kindZo werd er een Benefietconcert georganiseerd in Hulshorst en presentaties gegeven aan vrouwengroepen. Verschillende mensen vulden “het spaarvarken”. Een mooi bedrag is binnengebracht met de statiegeldbonnen in diverse supermarkten. Ook werden er op vrijmarkten huisgemaakte producten verkocht met de logo’s van SSBK en NEON erop. Met deze acties is bekendheid gegeven aan het Moeder- en Kindproject en werd het bedrag van € 6000 bereikt. De bestuursleden van de SSBK en de Kameroeners zijn blij met de bijdragen. Zij danken de vele sponsors en de gemeente Nunspeet. Vorig jaar kon met financiële steun van sponsors het gezondheidscentrum uitgebreid worden met een hal. Nu kan het bestaande gebouw grondig gerenoveerd en heringericht worden, waarna de ruimtes beter geschikt zijn voor consultatie, zwangerschapscontroles, bevallingen en eenvoudige behandelingen. Want: een optimaal geoutilleerd gezondheidscentrum is voorwaarde voor adequate gezondheidszorg en kan bijdragen aan het terugdringen van sterfte onder zwangeren en kinderen.

Binnenkort reist Diny Wolbrink weer naar Kameroen en zal de staf en medewerkers van het gezondheidscentrum spreken. Ongetwijfeld zal zij het over de acties en financiële bijdragen van de Nunspeetse bevolking hebben.

NEON geeft Guatemala huizen

De organisatie Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking (NEON) heeft de afgelopen jaren 45.000 euro besteed aan een project in Guatemala. Door inwoners van de gemeente Nunspeet, de kinderen en ouders van verschillende scholen, de gemeente Nunspeet en het NCDO is dit bedrag bijeen gebracht. Dat is ongeveer een jaar geleden gebeurd. Wat is er met dat geld gedaan?

huis GuatemalaEr zijn in de afgelopen periode vijftien huizen gebouwd en tien lesruimtes. Als u weet, dat er gemiddeld zes tot acht personen in een huis wonen, dan is er voor gezorgd dat honderd mensen in Guatemala nu in een huis kunnen wonen. Hun levensomstandigheden worden daardoor enorm verbeterd. Zelf hebben ze mee helpen bouwen en een gedeelte (tien procent) moeten ze zelf betalen.

Ook zijn er tien lesruimtes gebouwd. Dat zijn ruimtes waar aan de moeders informatie wordt gegeven omtrent hygiëne, verzorging van kinderen en voeding. De moeders, die informatie hebben ontvangen, geven dit weer door aan andere moeders.

In het jaar 2011 gaat NEON zich inzetten voor een project van Woord en Daad. Met dit project steunt NEON de boeren in Burkina Faso.

NEON helpt Wit Rusland

NEON (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking) schaft een endoscopie apparaat aan voor ziekenhuis in Wit Rusland. Het betreft een project van de werkgroep Charité, één van de leden binnen NEON.

ruslandNEON is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON. De stichting Charité heeft binnen NEON gelden bijeen verzameld voor een ziekenhuis in Wieljeka, Wit Rusland. Het betreffende ziekenhuis, waar de stichting al jaren contact mee onderhoudt, heeft het endoscopie apparaat heel hard nodig. Op dit moment heeft men alleen een röntgenapparaat ter beschikking staat om tumoren op te sporen. Met de aanschaf van het endoscopie apparaat kan er in een eerder stadium een diagnose worden gesteld.

Actie voeren
NEON heeft verschillende acties gehouden om de gelden bij een te verzamelen. Een deel van de inkomsten is binnen gekomen via de statiegeld acties. In diverse supermarkten in Nunspeet hangen bussen waarmee winkelbezoekers de mogelijkheid wordt geboden om hun statiegeld ten goede te laten komen voor Neon. Een andere belangrijke inkomstenbron is de collecteweek. Al deze gelden zijn door de gemeente verdubbelt evenals het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) dat heeft gedaan. Hiermee is het streefbedrag van € 54.000,- binnen. Het apparaat zal in de week van 8 tot 12 september. worden aangeboden aan de directeur van het Oncologieziekenhuis te Wielejka te Wit-Rusland.