NEON Leden

De volgende organisaties zijn aangesloten bij NEON.

Bonus Pastor Foundation verleent hulp en ondersteuning  d.m.v. korte en langdurige therapie, voorlichting en preventie aan alcohol-, drugs- en gokverslaafden en hun naaste omgeving. >>>

Dorcas Nunspeet is een christelijke hulporganisatie die in Oost-Europa en Afrika ongeveer 180 projecten van lokale organisaties ondersteunt. Dorcas geeft vier soorten hulp: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie. >>>

GAiN (Global Aid Network) is een wereldwijde organisatie die (nood)hulp en evangelisatie combineert en heeft vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, ontwikkelingshulp, rampen en Water for Life. >>>

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties. >>>

Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt. Wij werken aan kleinschalige hulpprojecten in arme landen en in na-oorlogse gebieden. Zo repareren wij waterputten in Oeganda, ondersteunen wij weeskinderen in Zuid-Soedan en brengen medische hulpmiddelen naar Oekraïne. >>>

Stichting Charité verleent hulp in ziekenhuizen, weeshuizen, kindertehuizen door zelf goederen te verzamelen en te brengen op de plaatsen waar het heel hard nodig is.Ook geven we direct hulp aan de meest armen uit de regio’s door medicijnen en wat er nodig is, ter plaatse te kopen van geld, dat door collectes en acties bijeengebracht wordt. >>>

Stichting Constru Casa heeft als doel de woon – en leefomstandigheden van de armste gezinnen in Guatemala te verbeteren. Dit doen we door het bouwen van woningen, het ondersteunen van gezondheidszorg en onderwijs. >>>

Stichting Diaconea is sinds 1998 actief in de provincie  Transkarpaten van de Oekraïne waar een grote Hongaarse minderheid woont. Onze contacten lopen via kerken en lokale hulporganisaties. De stichting vertrekt microcredieten, geeft hulp aan ouderen en sociaal zwakken via humanitaire transporten, Roma-werk en jongeren vakantie Bijbelweek reizen. >>>

Stichting Vrienden van Domari zet zich in voor zigeuners die leven in de oude stad Jeruzalem en daarbuiten in de bezette gebieden. Ze wonen te midden van de Arabische bevolking en worden door hen tot heden in grote mate gediscrimineerd. Ze schamen zich voor hun armoede en willen niet bedelen. >>>

Woord & Daad comité Nunspeet bestrijdt armoede vanuit de bijbelse opdracht en betreft drie aspecten: armoedebestrijding in ontwikkelingslanden (van kleuterschool tot hoger onderwijs), arbeid en inkomen (training, microcredieten, etc.) en basisvoorzieningen (water, voeding, gezondheid, landbouw) en uitwisseling van kennis. >>>