Dorcas Nunspeet

In actie voor de allerarmsten!

logo DorcasDorcas is een christelijke organisatie voor duurzame ontwikkeling, sociale hulp en rampenmanagement. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dorcas doet dit door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. Dorcas steunt de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. Meer info op www.dorcas.nl

Contactpersoon: Johan van Ouwendorp