Stichting Charité

Christelijke organisatie voor hulp aan Wit Rusland

logo st charitéStichting Charité verleent hulp in ziekenhuizen, weeshuizen, kindertehuizen door zelf goederen te verzamelen en te brengen op de plaatsen waar het heel hard nodig is. Ook geeft de stichting direct hulp aan de meest armen uit de regio’s door medicijnen en wat er nodig is, ter plaatse te kopen van geld, dat door collectes en acties bijeengebracht wordt. Meer informatie staat op stichting-charite.nl

Contactpersoon: Jaap Frens