NEON wordt stichting

Het platform NEON is in 2017 een stichting geworden en dit biedt grote voordelen! Stichting Neon heeft een eigen KvK nummer en acties van de afzonderlijke stichtingen kunnen nu via de gezamenlijke NEON stichting makkelijker worden gehouden. Tevens kan NEON als stichting de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst aanvragen. Dit heeft voor de stichting en de donateurs een aantal voordelen.

 

Huis aan huis collecte voor NEON

Huis aan huis collecte in Nunspeet voor NEON

CollecteweekIn de week van 28 augustus t/m 2 september afgelopen jaar heeft de jaarlijkse collecte van NEON weer plaatsgevonden. De opbrengst van deze collecte is door de gemeente Nunspeet met 100% verhoogd!

Negen stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking werken in Nunspeet samen onder de naam van NEON. (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking).

De collectedoelen waren afgelopen jaar Stichting Diaconea en Stichting Mensenkinderen. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 1 september is in de hal het gemeentehuis van Nunspeet de expositie te zien geweest van NEON, met uitleg over hun werk wereldwijd.

 

NEON expositie in Nunspeet

Op maandagmiddag 21 augustus 2017 zal burgemeester van de Weerd in het gemeentehuis van Nunspeet een expositie openen van Stichting NEON. Negen stichtingen in Nunspeet die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en binnen NEON intensief samenwerken.

Centraal tijdens de expositie staat het werk van Stichting Diaconea en Stichting Mensenkinderen.

Stichting Diaconea zet zich in voor de Romagemeenschap in Mukachevo (Oekraïne) . De school, met bijbehorende keuken en eetzaal, is nodig aan renovatie toe. De huidige situatie is zo slecht dat deze is afgekeurd door de overheid en zou sluiting van de school tot gevolg hebben. De school is echter heel belangrijk voor de Romagemeenschap en door over te gaan tot renovatie kan deze school open blijven. Daarnaast zullen er in vijf Romadorpen waterputten geslagen worden, zodat goed en veilig drinkwater gegarandeerd kan worden ook in tijden van droogte.

Stichting Mensenkinderen vraagt steun voor de aanschaf van landbouwwerktuigen in een aantal dorpen in Armenië. De oude werktuigen voldoen bij lange na niet aan de eisen die eraan worden gesteld. Gevolg is dat zaai- en pootgoed te laat in de grond komen, waardoor oogsten deels mislukken. In plaats van winst te maken lijden de boeren alleen maar verlies. Door goede werktuigen te gebruiken kan het verschil gemaakt worden en bijdragen aan hogere opbrengsten van de oogst.

In de aansluitende week van 28 augustus zal in de gehele gemeente Nunspeet de jaarlijkse collecte van NEON zijn. Het doel is om voor beide genoemde stichtingen geld in te zamelen. Ook dit keer zal de gemeente Nunspeet de opbrengst verdubbelen.

Cheque halve marathon Nunspeet

2 april j.l. vond rondom het transferium in Nunspeet de Halve marathon van Nunspeet plaats. Per deelnemer werd 1 euro ingezameld voor Neon en vandaag mochten we een cheque van €500,- in ontvangst nemen (zie foto).

Op de dag zelf waren Herman en Gé voor Constru Casa actief met de verkoop van gadgets uit Guatemala. Ook konden de deelnemers en bezoekers van de halve marathon een ludiek spel spelen voor het goede doel: ‘bouw totdat je valt voor Constru Casa!’

Flessenactie

Zowel bij de Albert Hein als de Jumbo in Nunspeet hebben het eerste kwartaal van 2016 statiegeld bussen gestaan voor NEON.

Albert Hein en Jumbo bedankt voor jullie medewerking, we hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie steun mogen rekenen!

 

Vlaaienactie voor Roemeens drinkwater project

20141105 vanille-rijstevlaai Ieder jaar voert NEON een gezamenlijke actie voor een project. In 2014 is het project van de Bonus Pastor Foundation uitgekozen, een Roemeens project, om bij een verslavingskliniek een goede drinkwatervoorziening te realiseren.

Om het geld bij elkaar te krijgen is een vlaaienactie georganiseerd. Door een heerlijke vlaai te bestellen, kunt u smullen en gaat er geld naar dit Roemeense doel. Er zijn drie soorten vlaaien te koop: kersen-, appel/kruimel- en rijstevlaai in twee formaten. Een hele vlaai kost tien euro, een halve vlaai kost zes euro.

Bestel uw bestelling direct vóór 10 november via: 06-53862534 (graag na 18 uur) of per e-mail: vlaaienactienunspeet@gmail.com. Vlaaien kunnen afgehaald en betaald worden op vrijdag 14 november van 19.00 – 21.00 uur of zaterdag zaterdag 15 november van 10.00 – 12.00 uur bij de kerk aan de Meester Drostweg 10 in Nunspeet.

Bezoek uit Kameroen

Samuel Fon en Sylvester Tanyi  waren op 21 augustus 2014 op bezoek bij burgemeester Van Hemmen. Ze werden vergezeld door Gerdy en Wim Weustink en Diny Wolbrink, bestuursleden van Stichting Support Batibo Kameroen. Ook de voorzitter van de NEON, Johan van Ouwendorp, was aanwezig.

20140821 NEON bezoek uit Kameroen - kleinDe gemeente Nunspeet verstrekte middels de NEON € 6000,- subsidie aan genoemde stichting. Hiermee werd een groot deel van het gezondheidscentrum in het dorp Guzang gerenoveerd.

De heren Fon en Tanyi brachten rapport uit over het verloop van de renovatie en dankten de burgemeester en de gemeente Nunspeet voor de financiële bijdrage. De heer van Hemmen was zeer geïnteresseerd in het verhaal. Hij dankte hen voor hun uitvoerige uitleg en zei verheugd te zijn dat het project geslaagd is.