Over NEON

Organisatievorm

De NEON netwerkleden vormen een gezelschap waarbij elke stichting een of meerdere vertegenwoordigers heeft. Zo’n acht keer per jaar ontmoeten ze elkaar tijdens een vergadering. De NEON is geen stichting, heeft geen ANBI-status en er zijn geen statuten. Het is een platform, samenwerkingverband voor vertegenwoordigers van stichtingen die in Nunspeet vertegenwoordigd zijn. De Nunspeetse burgemeester van Hemmen heeft jaarlijks een gesprek met de NEON voorzitter over NEON ontwikkelingen.

Historie

De vorige Nunspeetse Burgemeester, de heer De Kovel, kreeg regelmatig lokale stichtingen op bezoek welke van de burgerlijke gemeente een bijdrage vroegen. De gemeente stond hier vaak positief tegenover, maar vond het lastig om er één lijn in te trekken. In 1983 heeft de burgemeester een voorstel gedaan qua zelfregulering. Er werden uitgangspunten opgesteld, de stichtingen zouden meer samenwerken, er zou meer evenwicht tussen de stichtingen komen en bestedingen van de gelden zou bij de NEON leden komen te liggen. Dit was het begin van het NEON netwerk.

Werkwijze NEON

Per jaar rouleren NEON partners / projecten. Elk jaar is er een ander project/organisatie dat uitgelicht wordt en waarvoor fondsen geworven worden onder de Nunspeetse bevolking. De betreffende stichting dient een projectvoorstel in, dat door NEON en vervolgens door de burgerlijke gemeente wordt goedgekeurd. Het geld dat in dat jaar verzameld wordt, verdubbelt de gemeente Nunspeet tot maximaal zo’n € 12.000 euro (0,45 eurocent per Nunspeter per jaar). Voor dit gehele bedrag dient een project uitgevoerd te worden dat aan een aantal voorwaarden moet voldoen, onder andere een goed projectvoorstel en eindverslag. Elk jaar is een ander NEON lid aan de beurt om een passend voorstel in te dienen.

Lees de NEON criterea die opgesteld zijn door de gemeente Nunspeet <download pdf-link>

Samenwerking

Tevens is het NEON platform een plek waar intervisie plaatsvindt, waar opgedane kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Verschillende stichtingen helpen elkaar praktisch en geven elkaar adviezen op het gebied van organisatie en fondswervingsacties zoals statiegeld acties, verkoop van producten en andere sponsoractiviteiten ten bate van het project. Samen verzorgen de NEON leden een deur-aan-deur collecte. De NEON is gericht op samenwerking en vraagt hierbij een bijdrage van elk NEON lid.

Bewustwording

De stichtingen die aangesloten zijn bij het NEON platform, hebben een binding met Nunspeet en zetten zich in om armoede te bestrijden op verschillende wijze. Daarbij willen ze de Nunspeetse bevolking enthousiastmeren om hun rijkdom te delen met de arme medemens. Een stuk bewustwording vormt hierbij een belangrijk onderdeel.