Financiële verantwoording en beleid

NEON is in 2017 een stichting geworden en bij een stichting horen openheid en transparantie. Vanaf heden zal NEON haar financiële gegevens op deze website publiceren.

Onderstaand weergegeven de jaargegevens van afgelopen jaar en de begroting voor dit jaar:

financieel-overzicht-2016-nneon

begroting-2017-neon

Het beleidsplan voor dit jaar bestaat uit de fondsenwerving voor de projecten van stichtingen Gain en Woord en daad, lees meer

Alle bestuursleden van het bestuur van Neon voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.