Samenwerking

De stichting NEON is een organisatie waar intervisie plaatsvindt, waar opgedane kennis wordt gedeeld en ervaringen worden uitgewisseld. Verschillende stichtingen helpen elkaar praktisch en geven elkaar adviezen op het gebied van organisatie en fondswervingsacties zoals statiegeld acties, verkoop van producten en andere sponsoractiviteiten ten bate van het project. Samen verzorgen de NEON leden een deur-aan-deur collecte. De NEON is gericht op samenwerking en vraagt hierbij een bijdrage van elk NEON lid.