PROJECTEN 2018

global-aid-network-logoBouw van een kinderdagverblijf in Nairobi, Kenia 

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, heeft een grote sloppenwijk genaamd Kibera. Kinderen die hier opgroeien hebben zeer weinig kans om uit de cirkel van armoede te breken. Oorzaken hiervan zijn slechte voeding, mishandeling en verwaarlozing. Het gevolg is dat deze kinderen niet de mogelijkheid hebben om zich goed te ontplooien, waardoor de kans groot is op eenzelfde leven als hun ouders en ook hun kinderen weer hetzelfde moeten meemaken. Zeer jonge kinderen worden bijvoorbeeld naar een daycare centrum gebracht waar zij soms letterlijk worden geparkeerd.

Om hier wat aan te doen is er in de sloppenwijk Kibera een samenwerkings- organisatie ontstaan genaamd Harambee Toto. GAiN heeft zich aan dit project gecommitteerd door de verantwoordelijkheid te nemengain1 voor het bouwen van een centrum waarin verschillende activiteiten samenkomen. In dit centrum wordt een goed kinderdagverblijf ondergebracht en het biedt vergader-en cursusfaciliteiten. Hier kunnen alleenstaande moeders terecht en is er de mogelijkheid om samen met andere ouders, onder deskundige leiding hun opvoeding centraal te stellen en daar waar nodig is te veranderen.

Alles heeft tot doel zeer jonge kinderen een betere startkans te geven waar zij op latere leeftijd profijt van hebben. Hier zal de gemeenschap in zijn geheel weer van profiteren en worden versterkt.

Het project waar wij als GAiN uw aandacht voor vragen betreft het realiseren van een kinderdagverblijf (daycare) dat toekomstbestendig is en waarin een goed pedagogisch en didactisch klimaat heerst zodat jonge kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Dit dagverblijf zal ook een voorbeeldfunctie vervullen voor andere dagverblijven.

gain2In maart 2016 is het gebouw deels gerealiseerd. Het wordt gebruikt door verschillende groepen die diensten verlenen aan en educatie verrichten aan gezinnen/moeders met jonge kinderen.

In de komende periode willen we (de afbouw van) het daycarecentrum financieel ondersteunen en het netwerk rondom het jonge kind versterken d.m.v. educatie.

Aanbouw keuken en toilet.

Voor de goede hygiëne en het klaarmaken van eenvoudige maaltijden voor de kinderen.

Inrichting dagverblijf Het geschikt maken van de begane grond. Hiervoor zal met name meubilair moeten worden aangeschaft.
Rekruteren en opleiden kinderleiding Kinderleiding met goede pedagogische en didactische Vaardigheden
Structuur/ administratie Een duidelijk organisatiemodel met duidelijke taken en bevoegdheden.

 

HELPT U MEE AAN VAKONDERWIJS IN AFRIKA?wd_logo_kleur

Vakopleiding kans voor toekomst

Woord en Daad zet zich op de vakschool in Parakou in Benin in om kansarme jongeren een vak te leren. Er kunnen vier verschillende 3-jarige opleidingen gevolgd worden: autotechniek, bouw, metaalbewerking en kleding maken. Er waren in 2016 139 leerlingen die een opleiding volgden. De leerlingen die onderwijs volgen, krijgen zowel praktisch als theoretisch onderwijs en ze kunnen naast hun lessen werken om geld te verdienen om hun opleiding te bekostigen. Alle leerlingen krijgen drie maal per dag een maaltijd.

woordendaad1

Diploma op zak!

In 2016 zijn er 41 leerlingen geslaagd en hebben hiermee hun studie afgerond. Dit is een slagingspercentage van 90%, wat erg hoog is voor een land als Benin waar het slagingspercentage gewoonlijk erg laag ligt.

Visie Woord en Daad

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Workshop voor de lokale overheid

Ook heeft de JBS eind 2016 een workshop georganiseerd voor lokale overheidsmedewerkers. Samen is er nagedacht over het creëren van werkgelegenheid voor studenten.woordendaad2 24 Overheidsme-dewerkers uit 9 verschillende plaatsen in Benin waren uitgeno-digd en uiteindelijk deden er 21 mee! De deelnemers hebben doelen gesteld en plannen gemaakt om meer werkgelegenheid te creëren voor jongeren. Ook is er doorgesproken over goed vakonderwijs en de publicaties van gegevens. De overheidsme-dewerkers hebben toegezegd dat ze werkgelegenheid en vakonderwijs in hun strategische plannen op zullen nemen.

Kans op een betere toekomst

Een 3-jarige vaktraining kost per leerling €300,- . Voor dit benodigde bedrag ontvangen 35 leerlingen een vaktraining. Na deze vaktraining en de bijbehorende stage is er voor 35 mensen perspectief op een baan en dus een kans op een betere toekomst.

Aandacht gevraagd!

Binnen de gemeente Nunspeet zal Woord en Daad aandacht vragen voor dit projectplan. We willen dit doen door informatie te verstrekken in de “Snuffelhal” en de lokale media.

Om de benodigde financiële middelen te verkrijgen zal, naast de huis aan huis collecte, een aantal activiteiten ontplooid gaan worden.