Tag Archives: Kameroen

Financiële ondersteuning van NEON aan SSBK

Onlangs heeft de NEON (Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking) € 6.000 overgemaakt aan de SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). Het bedrag is bestemd voor een Moeder- en Kindproject in Kameroen. Om voor dit geld in aanmerking te komen moest de stichting aan de voorwaarde voldoen eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen. En dat is gelukt.

kama moeder kindZo werd er een Benefietconcert georganiseerd in Hulshorst en presentaties gegeven aan vrouwengroepen. Verschillende mensen vulden “het spaarvarken”. Een mooi bedrag is binnengebracht met de statiegeldbonnen in diverse supermarkten. Ook werden er op vrijmarkten huisgemaakte producten verkocht met de logo’s van SSBK en NEON erop. Met deze acties is bekendheid gegeven aan het Moeder- en Kindproject en werd het bedrag van € 6000 bereikt. De bestuursleden van de SSBK en de Kameroeners zijn blij met de bijdragen. Zij danken de vele sponsors en de gemeente Nunspeet. Vorig jaar kon met financiële steun van sponsors het gezondheidscentrum uitgebreid worden met een hal. Nu kan het bestaande gebouw grondig gerenoveerd en heringericht worden, waarna de ruimtes beter geschikt zijn voor consultatie, zwangerschapscontroles, bevallingen en eenvoudige behandelingen. Want: een optimaal geoutilleerd gezondheidscentrum is voorwaarde voor adequate gezondheidszorg en kan bijdragen aan het terugdringen van sterfte onder zwangeren en kinderen.

Binnenkort reist Diny Wolbrink weer naar Kameroen en zal de staf en medewerkers van het gezondheidscentrum spreken. Ongetwijfeld zal zij het over de acties en financiële bijdragen van de Nunspeetse bevolking hebben.