Tag Archives: nunspeet en ontwikkelingshulp

NEON collecteweek van start

Deze week is de huis aan huis collecte in Nunspeet voor NEON

CollecteweekNegen stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking werken in Nunspeet samen onder de naam van NEON. (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking). Elke twee jaar houden zij een huis aan huis collecte waarvan de opbrengst door de gemeente Nunspeet met 100% word verhoogd!

De collectedoelen zijn dit jaar Stichting Barnabas, voor de bouw van een weeshuis in Soedan. De andere helft is bestemd voor Bonus Pastor Foundation voor ondersteuning van verslavingszorg in Roemenië. Tot en met vrijdag is in de hal het gemeentehuis van Nunspeet de expositie te zien van NEON, met uitleg over hun werk wereldwijd.

NEON expositie in Nunspeet

Op maandagmiddag 7 oktober 2013 zal burgemeester van Hemmen in het gemeentehuis van Nunspeet een expositie openen van Stichting NEON. Acht stichtingen in Nunspeet die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en binnen NEON intensief samenwerken.

Roemenië RomaCentraal tijdens de expositie staat het werk van Stichting Barnabas en Bonus Pastor Foundation. Barnabas probeert in Zuid-Soedan de ontwikkeling van een weeshuis te stimuleren en Bonus Pastor ondersteunt verslavingszorg in Roemenië. In de aansluitende week van 14 oktober zal in de gehele gemeente Nunspeet de tweejaarlijkse collecte van NEON zijn. Het doel is om voor beide genoemde stichtingen geld in te zamelen. Ook dit keer zal de gemeente Nunspeet de opbrengst verdubbelen.

NEON komt met 2e Millenniumkrant

Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg NEON, is een overlegplatform van tien lokale organisaties en de gemeente Nunspeet voor ontwikkelingssamenwerking. NEON heeft de laatste drie jaar een forse groei meegemaakt.

nunspeet dorpskerkNEON ontvangt vanaf 2012 voor haar projecten geen rijkssubsidie meer en is dus aangewezen op eigen fondswerving en de subsidie van het gemeente Nunspeet. Jaarlijks draagt de gemeente Nunspeet 0,45 euro per inwoner. U kunt als inwoner of als bedrijf in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een gift overmaken naar NEON (bankrek.nr. 38.75.12.020) als u de collectebus afgelopen week heeft gemist.

Tweede uitgave
NEON verzorgt met de gemeente Nunspeet een tweede uitgave van de Millenniumkrant. De uitgave wordt verspreid in de vier dorpskernen. Inwoners van het buitengebied kunnen de krant bij de informatiehoek in het gemeentehuis afhalen.

Werkgebied
De Millenniumkrant oktober 2011 belicht het werkgebied van de NEON-partners, de agrarische projecten 2010/2011 in Oekraïne (Stichting Diaconea) en Burkina Faso (Woord & Daad). Tevens worden de achtergronden van de NEON-projecten 2012/2013 in Zuid-Soedan (Stichting Barnabas) en Kameroen (Stichting Support Batibo). Voor de puzzelliefhebbers is er een leuke puzzel. Tien winnaars ontvangen een leuke authentiek cadeau uit de projectlanden.

Collecteweek van start

Burgemeester van Hemmen heeft maandag 17 oktober 2011 het startsein gegeven voor de NEON collecteweek met de opening van de tentoonstelling in het gemeentehuis. Neon is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON.

NEON CollecteDe collecteweek loopt van maandag 24 oktober tot vrijdag 28 oktober 2011. Vele vrijwilligers zijn actief om in de gehele gemeente met de collectebus rond te gaan. Evenals in vorige jaren wordt uw gift verviervoudigd. De gemeente Nunspeet verdubbelt namelijk het bedrag en het totaal bedrag wordt vervolgens nog eens verdubbeld door het NCDO. De opbrengst is bestemd voor de beide NEON Landbouwprojecten van de stichtingen Woord en Daad en Stichting Diaconea.

NEON rekent op een hartelijke steun van de inwoners van de gemeente Nunspeet.

NEON helpt Wit Rusland

NEON (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking) schaft een endoscopie apparaat aan voor ziekenhuis in Wit Rusland. Het betreft een project van de werkgroep Charité, één van de leden binnen NEON.

ruslandNEON is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON. De stichting Charité heeft binnen NEON gelden bijeen verzameld voor een ziekenhuis in Wieljeka, Wit Rusland. Het betreffende ziekenhuis, waar de stichting al jaren contact mee onderhoudt, heeft het endoscopie apparaat heel hard nodig. Op dit moment heeft men alleen een röntgenapparaat ter beschikking staat om tumoren op te sporen. Met de aanschaf van het endoscopie apparaat kan er in een eerder stadium een diagnose worden gesteld.

Actie voeren
NEON heeft verschillende acties gehouden om de gelden bij een te verzamelen. Een deel van de inkomsten is binnen gekomen via de statiegeld acties. In diverse supermarkten in Nunspeet hangen bussen waarmee winkelbezoekers de mogelijkheid wordt geboden om hun statiegeld ten goede te laten komen voor Neon. Een andere belangrijke inkomstenbron is de collecteweek. Al deze gelden zijn door de gemeente verdubbelt evenals het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) dat heeft gedaan. Hiermee is het streefbedrag van € 54.000,- binnen. Het apparaat zal in de week van 8 tot 12 september. worden aangeboden aan de directeur van het Oncologieziekenhuis te Wielejka te Wit-Rusland.