Tag Archives: ontwikkelingshulp

NEON collecteweek van start

Deze week is de huis aan huis collecte in Nunspeet voor NEON

CollecteweekNegen stichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking werken in Nunspeet samen onder de naam van NEON. (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking). Elke twee jaar houden zij een huis aan huis collecte waarvan de opbrengst door de gemeente Nunspeet met 100% word verhoogd!

De collectedoelen zijn dit jaar Stichting Barnabas, voor de bouw van een weeshuis in Soedan. De andere helft is bestemd voor Bonus Pastor Foundation voor ondersteuning van verslavingszorg in Roemenië. Tot en met vrijdag is in de hal het gemeentehuis van Nunspeet de expositie te zien van NEON, met uitleg over hun werk wereldwijd.

NEON expositie in Nunspeet

Op maandagmiddag 7 oktober 2013 zal burgemeester van Hemmen in het gemeentehuis van Nunspeet een expositie openen van Stichting NEON. Acht stichtingen in Nunspeet die zich richten op ontwikkelingssamenwerking en binnen NEON intensief samenwerken.

Roemenië RomaCentraal tijdens de expositie staat het werk van Stichting Barnabas en Bonus Pastor Foundation. Barnabas probeert in Zuid-Soedan de ontwikkeling van een weeshuis te stimuleren en Bonus Pastor ondersteunt verslavingszorg in Roemenië. In de aansluitende week van 14 oktober zal in de gehele gemeente Nunspeet de tweejaarlijkse collecte van NEON zijn. Het doel is om voor beide genoemde stichtingen geld in te zamelen. Ook dit keer zal de gemeente Nunspeet de opbrengst verdubbelen.

Financiële ondersteuning van NEON aan SSBK

Onlangs heeft de NEON (Nunspeet en ontwikkelingssamenwerking) € 6.000 overgemaakt aan de SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). Het bedrag is bestemd voor een Moeder- en Kindproject in Kameroen. Om voor dit geld in aanmerking te komen moest de stichting aan de voorwaarde voldoen eenzelfde bedrag bij elkaar te brengen. En dat is gelukt.

kama moeder kindZo werd er een Benefietconcert georganiseerd in Hulshorst en presentaties gegeven aan vrouwengroepen. Verschillende mensen vulden “het spaarvarken”. Een mooi bedrag is binnengebracht met de statiegeldbonnen in diverse supermarkten. Ook werden er op vrijmarkten huisgemaakte producten verkocht met de logo’s van SSBK en NEON erop. Met deze acties is bekendheid gegeven aan het Moeder- en Kindproject en werd het bedrag van € 6000 bereikt. De bestuursleden van de SSBK en de Kameroeners zijn blij met de bijdragen. Zij danken de vele sponsors en de gemeente Nunspeet. Vorig jaar kon met financiële steun van sponsors het gezondheidscentrum uitgebreid worden met een hal. Nu kan het bestaande gebouw grondig gerenoveerd en heringericht worden, waarna de ruimtes beter geschikt zijn voor consultatie, zwangerschapscontroles, bevallingen en eenvoudige behandelingen. Want: een optimaal geoutilleerd gezondheidscentrum is voorwaarde voor adequate gezondheidszorg en kan bijdragen aan het terugdringen van sterfte onder zwangeren en kinderen.

Binnenkort reist Diny Wolbrink weer naar Kameroen en zal de staf en medewerkers van het gezondheidscentrum spreken. Ongetwijfeld zal zij het over de acties en financiële bijdragen van de Nunspeetse bevolking hebben.

Collecteweek van start

Burgemeester van Hemmen heeft maandag 17 oktober 2011 het startsein gegeven voor de NEON collecteweek met de opening van de tentoonstelling in het gemeentehuis. Neon is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON.

NEON CollecteDe collecteweek loopt van maandag 24 oktober tot vrijdag 28 oktober 2011. Vele vrijwilligers zijn actief om in de gehele gemeente met de collectebus rond te gaan. Evenals in vorige jaren wordt uw gift verviervoudigd. De gemeente Nunspeet verdubbelt namelijk het bedrag en het totaal bedrag wordt vervolgens nog eens verdubbeld door het NCDO. De opbrengst is bestemd voor de beide NEON Landbouwprojecten van de stichtingen Woord en Daad en Stichting Diaconea.

NEON rekent op een hartelijke steun van de inwoners van de gemeente Nunspeet.

NEON helpt Wit Rusland

NEON (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking) schaft een endoscopie apparaat aan voor ziekenhuis in Wit Rusland. Het betreft een project van de werkgroep Charité, één van de leden binnen NEON.

ruslandNEON is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON. De stichting Charité heeft binnen NEON gelden bijeen verzameld voor een ziekenhuis in Wieljeka, Wit Rusland. Het betreffende ziekenhuis, waar de stichting al jaren contact mee onderhoudt, heeft het endoscopie apparaat heel hard nodig. Op dit moment heeft men alleen een röntgenapparaat ter beschikking staat om tumoren op te sporen. Met de aanschaf van het endoscopie apparaat kan er in een eerder stadium een diagnose worden gesteld.

Actie voeren
NEON heeft verschillende acties gehouden om de gelden bij een te verzamelen. Een deel van de inkomsten is binnen gekomen via de statiegeld acties. In diverse supermarkten in Nunspeet hangen bussen waarmee winkelbezoekers de mogelijkheid wordt geboden om hun statiegeld ten goede te laten komen voor Neon. Een andere belangrijke inkomstenbron is de collecteweek. Al deze gelden zijn door de gemeente verdubbelt evenals het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) dat heeft gedaan. Hiermee is het streefbedrag van € 54.000,- binnen. Het apparaat zal in de week van 8 tot 12 september. worden aangeboden aan de directeur van het Oncologieziekenhuis te Wielejka te Wit-Rusland.