Tag Archives: uitbreiding

Nieuwe NEON samenstelling

neon-kleuren-achtergrondTwee stichtingen hebben zich aangesloten bij NEON; Stichting GAiN (Global Aid Network) en stichting mensenkinderen. Daarmee heeft NEON momenteel tien netwerkleden. Stichting SBK nam afscheid. 

Stichting GAiN
GAiN bestaat zes jaar en Nunspeter Jan Boonen is namens GAiN verantwoordelijk voor projecten in Oekraïne. GAiN heeft vijf speerpunten: hulpreizen, logistiek, ontwikkelingshulp, noodhulp en Water for Life. Lees meer >>>

Stichting Mensenkinderen
Stichting Mensenkinderen heeft zich onlangs in Nunspeet gehuisvest op de hoek van de Laan en Eperweg. Ruim tien jaar biedt Mensenkinderen praktische en geestelijke hulp aan de allerarmsten in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië. Lees meer >>>

SSBK
Ook werd er afscheid genomen van de stichting SSBK (Stichting Support Batibo Kameroen). De stichting heeft het moeder- en Kindproject in Kameroen afgerond met de verbouwing van het gezondheidscentrum. Lees meer >>>

NEON breidt uit

Het platform NEON is flink uitgebreid. Neon heeft heeft zich daarom onlangs opnieuw voorgesteld aan burgemeester Van Hemmen. Voor hem is NEON een actief orgaan, dat niet meer is weg te denken. NEON is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON.

20090120 neon ledenBurgemeester Dick van Hemmen (voor, tweede van links) te midden van de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor diverse problemen in deze wereld. voorste rij: Maartje Korbee (Jongerenhulp Rwanda), burgemeester Dick van Hemmen, Erica Busstra (Diaconea), Johan Ouwendorp (Dorcas). Achterste rij: de Adri van Engelen, Gerda van Balen (Woord & Daad), Herman en Gé Bijtelaar (Guatemala).