Tag Archives: Wit rusland

NEON helpt Wit Rusland

NEON (Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking) schaft een endoscopie apparaat aan voor ziekenhuis in Wit Rusland. Het betreft een project van de werkgroep Charité, één van de leden binnen NEON.

ruslandNEON is het overlegorgaan dat gesteund wordt door de Nunspeetse politiek. De gelden die besteed worden aan ontwikkelingssamenwerking, organiseert en coördineert NEON. De stichting Charité heeft binnen NEON gelden bijeen verzameld voor een ziekenhuis in Wieljeka, Wit Rusland. Het betreffende ziekenhuis, waar de stichting al jaren contact mee onderhoudt, heeft het endoscopie apparaat heel hard nodig. Op dit moment heeft men alleen een röntgenapparaat ter beschikking staat om tumoren op te sporen. Met de aanschaf van het endoscopie apparaat kan er in een eerder stadium een diagnose worden gesteld.

Actie voeren
NEON heeft verschillende acties gehouden om de gelden bij een te verzamelen. Een deel van de inkomsten is binnen gekomen via de statiegeld acties. In diverse supermarkten in Nunspeet hangen bussen waarmee winkelbezoekers de mogelijkheid wordt geboden om hun statiegeld ten goede te laten komen voor Neon. Een andere belangrijke inkomstenbron is de collecteweek. Al deze gelden zijn door de gemeente verdubbelt evenals het NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) dat heeft gedaan. Hiermee is het streefbedrag van € 54.000,- binnen. Het apparaat zal in de week van 8 tot 12 september. worden aangeboden aan de directeur van het Oncologieziekenhuis te Wielejka te Wit-Rusland.