Projecten 2015

2015

logo Dorcas

Bitmap logo def

De NEON-projecten 2015 zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen. In Roemenië voor kansarme kinderen via de stichting Klim-op te Vierhouten en in Albanië voor Roma- en zigeunerkinderen via Dorcas te Andijk. Beide landen zijn arm en zonder hulp hebben een groot aantal kinderen weinig mogelijkheden voor een goede toekomst. Juist door jongeren in het land zelf te begeleiden en op te leiden wordt voorkomen dat zij later moeten vluchten naar andere landen. Dankzij onze steun krijgen zij de mogelijkheid om een bestaan op te bouwen in hun eigen land.
In samenwerking met partnerorganisaties worden deze projecten uitgevoerd.
Veel kinderen worden vanwege hun thuissituatie uitgesloten van allerlei voor deze kinderen zo belangrijke sociale activiteiten. De kinderen krijgen (huiswerk)begeleiding, evt. kleding, informatie over hygiëne, een maaltijd, kleding, medische ondersteuning, etc.

Rapportage project Dorcas

Rapportage project St. Klim-op