Projecten 2017

Renovatie eetzaal en keuken van de basisschool in Mukachevo en 5 waterputten

diaconeaIn de Oekraïense stad Mukachevo staat een school speciaal voor Roma kinderen. Deze school bestaat uit twee vestigingen. Gebouw nr. 1 is voor de eerste vier klassen, gebouw nummer 2 voor de klassen 5 t/m 11. Op de basisschool met gebouw nr. 1 krijgen de kinderen dagelijks een warme maaltijd, wat door de overheid wordt gefinancierd. Zeker op deze Roma school is deze maaltijd erg belangrijk. In de thuissituatie is het geen automatisme om dagelijks eten te krijgen want er is nauwelijks eten voor de kinderen, laat staan een goede warme maaltijd. Deze maaltijd sterkt de kinderen aan, waardoor ze een volle maag hebben en zich  beter in de klas kunnen concentreren. De maaltijd is ook een motivatie om naar school te komen. Wie namelijk de lessen niet volgt, krijgt ook geen eten. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Na een inspectie overwoog de lokale overheid de eetzaal telatrine sluiten,
omdat het er te vochtig is en teveel schimmel in de muren zit.Daarom wil Diaconea de eetzaal en keuken opknappen zodat de school open kan blijven. Tevens zullen er in vijf Roma-kampen 5 waterputten geslagen worden, zodat goed water kan worden gegarandeerd ook in tijden van droogte.

Tractor en landbouwwerktuigen voor arme boeren in Torfavan

mensenkinderenDe mensen in de Armeense dorpen Torfavan, Tretuk, Vanevan zijn voor het werk op het land afhankelijk van de boeren in de grotere plaats Vardenis voor wat betreft gebruik van landbouwmachines. Echter de boeren in Vardenis hebben heel oude tractors en landbouwwerktuigen die meer dan 50 jaar oud zijn. Het is heel moeilijk om het land met deze afgeschreven werktuigen het land goed te bewerken.

Gevolg van deze oude werktuigen is, dat het zaai- en pootgoed te laat in de grond komt. Zaaien en poten neemt teveel tijd in beslag. Ook de oogst neemt zoveel tijd in beslag dat alle aardappels niet op tijd – voordat de sneeuw valt en het gaat vriezen – uit de grond kunnen worden gehaald en een (groot) deel van de oogst verloren gaat. In plaats van winst te maken, maken de boeren verlies. De winters in dit gebied duren lang. De dorpen bevinden zich op bijna 2.000 meter boven zeeniveau.

tractorMensenkinderen wil de mensen in deze afgelegen dorpen helpen door hen een tractor en landbouwwerktuigen te geven. Het ploegen, zaaien en rooien kan dan op tijd gebeuren, zodat de inwoners voldoende voedsel en inkomsten hebben en de honger en armoede voor een belangrijk deel bestreden wordt. De hele regio zal profiteren van deze nieuwe machines

Mogen we op uw steun rekenen?